Tudorovci

Tudorovci ErbTudorovci byli anglickou královskou dynastií vládnoucí od roku 1485 až do roku 1603. Původně tento rod pocházel z Walesu a pod jménem Tewdur se objevil již ve 13. století. Za vlády Tudorovců se postupně vystřídalo šest panovníků, z nichž tři hlavní jsou Jinřich VII., Jindřich VIII. a Alžběta I., právě o druhém jmenovaném pojednává seriál Tudorovci. Za vlády těchto panovníků se podařilo sjednotit Anglii v silnou mocnost, která se v příštích stoletích měla stát nejmocnější zemí na planetě. Došlo také v vytvoření Anglikánské církve.

Historie rodu se odvíjí od Owena Tudora, hraběte z Walesu, který pobýval na dvoře krále Jindřicha V. Owen Tudor si vzal vdovu po Jindřichovi V., s níž měl pět dětí. Jedno z těchto dětí, Edmund Tudor, si vzalo Margaretu Beaufortovou a ta měla ve svých třinácti letech syna, manžel byl v tuto dobu ovšem již mrtvý. Toto dítě se po Válce dvou růží stalo anglickým panovníkem známým jako Jindřich VII. Tudor.

Panovníci dynastie Tudorovců

Jindřich VII. Tudor (1485 – 1509)
Jindřich VIII. Tudor (1509 – 1547) – syn Jindřicha VII.
Eduard VI. (1547 – 1553) – syn Jindřicha VIII.
Jane Greyová (1553) – pravnučka Jindřicha VII., vládla 9 dnů
Marie I. Tudorovna (1553 – 1558) – starší dcera Jindřicha VIII.
Alžběta I. (1558 – 1603) – druhá dcera Jindřicha VIII.

Jindřich VIII.

Jindřich VIII.Jindřich VIII. byl druhým panovníkem z rodu Tudorovců. Byl celkem šestkrát ženat, s první manželkou (Kateřinou Aragonskou) se nechal rozvést, měl s ní jednu dceru – Marii. Jindřich VIII. také založil anglikánskou církev. Papež na něj dokonce uvalil i klatbu. Jeho další manželkou byla Anna Boleynová, se kterou měl dceru Alžbětu a syna, který se však narodil mrtvý. Jindřich pak prohlásil Annu za intrikářku a nechal ji roku 1536 popravit. Další ženou byla Jana Seymourová, se kterou měl následníka trůnu Eduarda. Jana však porod nepřežila. Čtvrtou ženou byla německá šlechtična Anna de Cleve, manželství s ní však skončilo rozvodem. Předposlední manželkou byla Kateřina Howardová, která ale byla opět popravena za údajné cizoložství. Poslední manželkou se stala Kateřina Parrová, která jako jediná Jindřicha VIII. přežila. Jindřich VIII. se projevil jako krutý panovník, za jeho vlády se popravovali odpůrci anglikánské církve.

Vláda Tudorovců byla nejenom krátká, ale také velmi drsná. Jindřich VIII., který je hlavním hrdinou seriálu, je známý jako nejděsivější panovník, kterého Anglie kdy měla. I přes to ale Tudorovci zprvu ukončili válku růží. Zasloužili se také o rozvoj vzdělanosti, mořeplavby, obchodu a kultury…